تا شقایق هست زندگی باید کرد

به سراغ من اگر می ایید

پشت هیچستانم پشت هیچستان جایست

پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصد هایست

که خبر می ارند از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک

روی شن ها هم نقش های سم اسبان ظریفیست که صبح

به سر تپه ی معراج شقایق رفتند

پشت هیچستان چتر خواهش باز است

تا نسیم عطشی در بن برگی بدود

زنگ باران به صدا می اید

ادم اینجا تنهاست

و در این تنهایی سایه ی نارونی تا ابدیت جاریست

به سراغ من اگر می ایید

نرم و اهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من .

نوشته شده در 18 / 8 / 1391برچسب:,ساعت 14:41 توسط معصومه| |

عده ای سوخته و باخته اینجا جمع اند

 

گرد هم می ایند              تا به اقبال بلند خورشید

 

تن رنجور و ستم دیده ی خود را برهانند ز بند

 

تا در این کوثر عشق            روح زنگار زده پاک شود

 

و خدا می شنود می بیند و خدا مسرور است

 

که در انجا گلها طعنه بر باغچه ی پر گل و بستان زده اند

 

دست در دست هم و با دعایی زیبا

 

وصل او می طلبند ارامش میخواهند

 

عشق در سادگی معبد ما می چرخد             چلچراغ اینجا قطرات اشک است

 

که به احسان و وفا گاهگاهی به دل کعبه ی ما میریزد

 

زائران اینجا پاکتر از گل یاس          غسل در خون جگر کرده و با عشق به دعا امده اند

 

معبد ما زیباست               گر چه اینجا درد است

 

درد هایش زیباست.

 

 

نوشته شده در 17 / 8 / 1391برچسب:,ساعت 20:5 توسط معصومه| |

کوله باری بر دوش

 سفری بی همتا

 گم شدن تا ته تنهایی محض

 هر کجا لرزیدی

 از سفر ترسیدی

 تو بگو از ته دل 

  من خدایی دارم که در این نزدیکی ست

مهربان،خوب قشنگ

 چهره اش نورانی ست

نوشته شده در 17 / 8 / 1391برچسب:,ساعت 18:31 توسط معصومه| |

فقط عشق به خداست که هیچ ضرر و زیانی نداره. نه نگرانی...نه دلهره...نه رسوایی...

خداوند ارامش جان است.........خدایا کمکم کن عاشقت باشم

نوشته شده در 17 / 8 / 1391برچسب:,ساعت 17:0 توسط معصومه| |

اسمان قلب ها ابریست

چرا باران نمی بارد !؟

برگ ها زرد

شاخه ها عریان

قلب ها خالی

عشق بی معنی

مگر دوران چه دورانی است !؟

هوای قلب ها ابری است

روح زندگی خالی است

مگر دوران چه دورانی است !؟

زمستان است و

هوای قلب ها ابری است

چرا باران نمی بارد !؟

بهار هرگز نمی اید !؟

نوشته شده در 17 / 8 / 1391برچسب:,ساعت 16:26 توسط معصومه| |

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی

تورا با لهجه ی گلهای نیلوفر صدا کردم

تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ ارزوهایت دعا کردم

پس از یک جستجوی نقره ای در کوچه های ابی احساس

تو را از بین گلهایی که در تنهاییم روییده با حسرت جدا کردم

و تو در پاسخ ابیترین موج تمنای دلم گفتی:

دلم حیران وسرگردان چشمانیست رویایی

ومن تنها برای دیدی زیبایی ان چشم

تو را در دشتی از تنهایی وحسرت رها کردم

نمیدانم چرا ؟!    - شاید خطا کردم !

وتو بی انکه فکر غربت چشمان من باشی

نمیدانم کجا ؟! تاکی ؟! برای چه ؟!

ولی رفتی و بعد از رفتنت باران چه معصومانه میبارید

وبعد از رفتنت یک قلب دریایی ترک برداشت

وبعد از رفتنت رسم نوازش در غمی خاکستری گم شد

و گنجشکی که هر روز از کنار پنجره با شادمانی دانه بر میداشت

تمام بالهایش غرق در اندوه غربت شد

وبعد از رفتن تو اسمان چشمهایم خیس باران بود

وبعد از رفتنت انگار کسی حس کرد من بی تو تمام هستیم از دست خوهد رفت

وبعد از ان کسی فهمید تو نام مرا از یاد خواهی برد

ومن با انکه تو یاد مرا هرگز با عبور خود نخواهی برد

                            هنوز اشفته ی چشمان زیبای توام!!! برگرد!

ببین که سرنوشت انتظار من چه خواهد شد

وبعد از این همه توفان و وهم و پرسش و تردید

کسی از پشت پنجره ارام و زیبا گفت

تو هم در پاسخ این بی وفایی ها بگو:

در راه عشق و انتخاب ان خطا کردم!

ومن در حالتی مابین اشک و حسرت و تردید

میان انتظاری که بدون پاسخ و سرد است

نمی رانم چرا؟!

                      شاید-

به رسم عادت پروانگیمان باز...

                        برای باطراوت ماندن باغ قشنگ ارزوهایت

                                                                               دعا کردم.

 

 

 

 

نوشته شده در 12 / 8 / 1391برچسب:,ساعت 13:45 توسط معصومه| |


Power By: LoxBlog.Com