تا شقایق هست زندگی باید کرد

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !

 

نوشته شده در 1 / 3 / 1393برچسب:قضاوت نا بجا,جمله ی کوتاه,تصویر برای قضاوت,ساعت 1:9 توسط معصومه| |


Power By: LoxBlog.Com